LA VANGUARDIA: “La ciutat de les clíniques”

Molts centres van néixer a iniciativa de metges compromesos, com el doctor Coll, que va fundar Clínica Girona.

Noves dependències a Fornells
La Girona, la clínica més poderosa de la ciutat amb 69.000 visites i 12.000 intervencions quirúrgiques el 2008, celebra el seu 75è aniversari anunciant el seu trasllat a Fornells de la Selva…

Nota informativa en PDF


Font: La Vanguardia