L’associació AGICAEM dedicarà especial atenció als nens sords

El passat 27 de Juny del 2012, s’ha signat al Col•legi de Metges de Girona, la constitució de AGICAEM, associació sense ànim de lucre destinada a fer-se càrrec de les despeses dels implants coclears per als pacients sords que no disposin de suficients recursos econòmics.

Els nens sords tenen prioritat absoluta per part d’AGICAEM, per això els esforços per part de l’associació seran majors quan es tracti dels menuts.

Clínica Girona és l’únic centre sanitari de les comarques gironines que realitza aquest tipus d’intervencions per la via endo-meatal.

Per a ser beneficiari del finançament per part d’AGICAEM cal que la persona sorda sigui resident a l’Estat Espanyol o tingui la nacionalitat espanyola i sigui resident a l’estranger.

AGICAEM pretén donar accés als darrers avenços tecnològics en otoimplantologia i, per tant, va intrínsecament lligada a l’avenç tecnològic. Per tant, l’associació té una doble motivació o raó de ser, la filantròpica i la de facilitar el progrés medic-assistencial i tecnològic en el tractament de la sordesa.

E-mail de contacte: agicaem@orl.cat

Nota informativa en PDF


Font: Servei Català d’Oto-Rino-Laringologia Avançada