Pronés de les obres de l'edifici de la Clínica Girona (4 fases de construcció)

2018 – 2022 / Les obres de la nova Clínica Girona

La història del procés de construcció de la nova Clínica Girona.


Vídeos | Fotos | Fotos en 360 graus


12 d’abril de 2022: Inaugurada la nova Clínica Girona. 18 d’abril de 2022: La nova Clínica ja és operativa

El 12 d’abril de 2022 va tenir lloc l’acte oficial d’inaugfuració de les noves instal·lacions de la Clínica Giron, amb la presència del Dr. Pere Solà, President del Consell d’Administració de Clínica Girona, els Consellers de Salut, Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya, Dr. Josep Maria Argimon i Sra. Gemma Geis, i l’alcaldessa de Girona, Sra. Marta Madrenas, entre d’altres autoritats

La nova Clínica va entrar en servei el dia 18 d’abril, dilluns de Pasqua, quan es es va procedir al trasllat dels malalts ingressats

El nou edifici ha suposat una inversió de 65 milions d’euros, és innovadorament saludable i s’ha construït amb criteris de màxima sostenibilitat. Equipada amb tecnologia de darrera generació i preparada per futures pandèmies, la nova Clínica acosta la medicina del futur a Girona.

En aquesta pàgina podeu seguir tot el procés de construcció del nou centre sanitari.

Gener de 2022 Ajornada l’obertura per manca d’alumini

La nova Clínica Girona ja és pràcticament a punt, però ha hagut d’ajornar l’obertura per problemes de subministrament d’alumini a la constructora, i a hores d’ara no hi ha una data fixada per fer el trasllat. Manquen per arribar les peces d’alumini necessàries per poder acabar el tancament de la part baixa de la façana. El motiu és la crisi global de subministrament que afecta molt especialment el sector de la construcció. Per dins es continuen els treballs de posada a punt de totes les instal·lacions i equipaments.

Finals de 2021. La recta final

Si les obres de construcció de la nova Clínica Girona continuen al ritme previst, a principis de desembre es preveu que es podrà fer el trasllat. Concretament pel punt de la puríssima, aprofitant aquells dies de davallada de l’activitat per les festes. El calendari previst és: A l’octubre, coincidint amb la dinalització de l’obra, es farà la neteja i la instal·lació de tot el mobiliari; al novembre ja començarà a anar el personal de la Clínica per anar provant totes les instal·lacions i posar a punt equipaments i serveis, i a principis de desembre el trasllat. Si tot va bé el dijous dia 9 de desembre la nova Clínica Girona ja serà totalment operativa i estarà en ple funcionament.

Setembre 2021

El mes de Maig de 2021 s’està treballant per finalitzar la façana amb els últims elements de recobriment i en breu es començarà a muntar el mur cortina de la façana principal. A l’interior de l’edifici s’estan fent treballs d’acabats, instal·lacions mecàniques de coberta amb grans col·lectors de distribució, instal·lacions de climatització amb grans màquines a coberta, i instal·lacions elèctriques. A la part exterior de l’edifici, en paral·lel, s’està treballant amb la urbanització amb moltes zones ja amb el paviment d’acabat col·locat i zones d’aparcaments exteriors delimitades. També s’ha eliminat una grua per així poder acabar l’edifici per la part central.

Maig 2021

El mes de setembre de 2021 la façana ventilada que cobrirà la nova Clínica Girona ja és pràcticament acabada i també s’estan enllestint els treballs de condicionament interior, acabant totes les instal·lacions mecàniques i elèctriques i s’estan completant els acabats, així com s’han entrat ja alguns dels aparells mèdics de gran volum que cal introduir a l’edifici abans de tancar definitivament la façana.

Març 2021

El mes de març de 2021 continuen els treballs de construcció de la nova Clínica Girona amb instal·lacions a l’interior, el recobriment de la façana i la urbanització de la zona. Amb les distribucions interiors ja molt definides, s’està treballant en les instal·lacions d’electricitat, sanejament, ascensors, escales mecàniques, grups electrògens, etc. i també, simultàniament, s’està procedint a la urbanització de la zona, amb les voreres dels carrers que delimitaran el perímetre de la nova Clínica Girona.

Gener 2021

El mes de gener de 2021 els treballs de construcció de a nova Clínica Girona segueixen a tota màquina. Un cop acabada l’estructura de l’edifici, des de fa uns mesos es treballa a l’interior i en el recobriment de la façana, una façana tecnològica ventilada, amb murs cortina, que està muntant l’empresa Ciprés Group, especialitzada en aquest tipus de façanes singulars. A dins ja s’han fet les distribucions interiors a les plantes i s’està treballant en les instal·lacions d’electricitat, sanejament, escales mecàniques, grups electrògens, etc. Les cobertes ja estan impermeabilitzades. Pel que fa a la urbanització, les instal·lacions soterrades ja són executades i es comença a fer part de la vorera del carrer Barcelona.

 

 

Octubre 2020

A l’Octubre de 2020 l’estat de les obres ja mostren l’skyline de la nova Clínica Girona, a l’entrada sud de la ciutat. Ja s’ha acabat tota l’estructura de l’edifici. Les diferents plantes ja estan quasi totes pavimentades. També aquest mes d’octubre s’està fent la cara interior de la façana a on es pot començar a veure ja les finestres que hi van. Les cobertes estan en fase prèvia a ser impermeabilitzades. A les plantes s’estan fent les distribucions de les diferents sales i s’estan muntant les instal·lacions de clima, electricitat, sanejament, aigua potable i altres. Al mateix temps, per la part exterior de l’edifici, s’estan completant les instal·lacions de la urbanització i ben aviat ja es començaran a fer les caixes dels carrers que hi ha a l’interior de la parcel·la i que formen part del projecte PAU-116. La nova Clínica ja dibuixa el nou perfil de l’entrada sud de Girona.

.

Agost 2020

A finals d’agost de 2020 l’estructura de formigó de l’edifici de la nova Clínica Girona està pràcticament finalitzada, a manca d’alguns detalls menors. El perfil del futur centre hospitalari ja presideix l’entrada sud de la ciutat. S’han pavimentat tres plantes, la primera, la segona i la tercera, i ben aviat s’iniciaran els treballs per fer les divisions interiors, així com el muntatge de diverses instal·lacions. A les plantes soterrani ja hi ha les distribucions d’obra pràcticament acabades i s’estan fent les instal·lacions elèctriques, de ruixadors, conductes ventilació, etc.

· Fotos: AT2 Serveis i Marc Martín ·

Juny 2020

Les obres de la nova Clínica Girona encaren el mes de juny de 2020 la quarta planta. Malgrat la pandèmia de la Covid19 que va fer aturar obligatòriament l’obra dues setmanes, els treballs van a bon ritme.  Al gener els operaris estaven acabant d’aixecar l’estructura i els pilars de la planta baixa, i coronant aquesta planta amb les molles antivibracions sobre els quals se sustentaran les plantes superiors. Actualment s’està aixecant la quarta planta des d’on ja es comença a veure la Catedral de Girona.

El juny de 2020, a la planta -3 i planta -2 ja quasi estan fetes les distribucions de les sales d’instal·lacions i altres amb parets de bloc de formigó. S’han iniciat les feines de replanteig de les instal·lacions de les plantes inferiors i ja hi ha una part del sanejament connectat a la xarxa de recollida d’aigües brutes, que s’està fent per la part exterior i que va obligar a haver de fer els talls per carrils a de la carretera de Barcelona. Aquests treballs ja estan acabats i la circulació totalment restablerta.

Gener 2020

Els operaris estan acabant d’aixecar l’estructura i els pilars sobre els quals se sustentaran les plantes superiors. A la vegada, també s’han iniciat les fases d’instal·lació i envans de les plantes subterranies.

Desembre 2019

Aquest any 2019, s’ha realitzat l’excavació del solar i el transport de terres en el que s’han desplaçat uns 80.000 m³ de terreny, amb la participació de l’empresa Transports Mateu.

Un cop realitzades les pantalles de fonamentació per tal de sustentar les terres de l’excavació, amb més de 3300 m³ de formigó i 540 Tn d’acer i amb més de 250 ancoratges per tal de subjectar transitòriament les pantalles al terreny, s’han estès les línies de xarxa de terra de més de 600 m de longitud  i s’han col·locat més de 300 m de canonades de sanejament que transcorren per l’interior de la llosa.

S’ha realitzat la llosa d’1,2 m de gruix amb més de 5.500 m³ de formigó abocats i més de 900 Tn d’acer al seu interior. Les principals empreses que han format part de l’equip de la UTE fins ara han estat, Ferrallats Armangué, ULMA, Estructures Metàl·liques JS, Envirosoil, NewDry, Martilobo, Riude-Trans, Germans Cruz i Nohiplou, entre d’altres.

Actualment s’ha edificat el forjat del soterrani inferior (PS-3) i s’està treballant en els pilars i forjats superiors, de (PS-2 i PS-1) amb més de 4000 m³ de formigó i més de 600 Tn d’acer amb forjats amb lloses de diferents gruixos que configuren els diferents nivells de les plantes.

La previsió per a finals del 2019 és arribar a la planta baixa amb estructura i les fases prèvies d’instal·lacions de les plantes inferiors iniciades.

Durant aquest any 2020 ja es preveu que l’edifici presenti tot el seu volum i es pugui veure l’obra molt avançada tan interiorment com exteriorment.

Octubre 2019

Edificació.- S’inicia la fase d’edificació de la nova Clínica Girona, per la part sud. Es comença a aixecar pilars i murs pel sostre de la planta menys tres quan encara s’està acabant de formigonar algunes parts de la llosa de fonamentació.

I també el mes d’octubre de 2019 es munta i entra en funcionament la tercera grua. Són tres.  A les dues grans grues situades a ambdós costats de l’edifici, fora del perímetre de construcció, s’ha afegit una tercera, ubicada al centre de l’edificació, per facilitar les tasques de distribució i proveïment de materials.

Setembre 2019

Fonamentació.- Les obres es troben al setembre de 2019 en fase de fonamentació. Un cop acabat tot el moviment de terra, s’ha buidat completament el terreny que ocuparà la nova Clínica, es continua extraient l’aigua freàtica de la zona i queden a la vista, totalment netes de terra, les pantalles de més de 20 metres de profunditat delimiten perfectament el perímetre.

Les obres de la nova Clínica Girona des de la vista privilegiada del balcó d’uns veïns, que molt amablement ens permeten accedir per poder fer fotos. Moltes gràcies!
Agost 2019.

La llosa de fonamentació. A l’agost de 2019 es comença a formigonar la primera pastilla de fonaments. És la construcció del que s’anomena “La llosa de fonamentació”, que serà la base formigonada de tot l’edifici.

Maig de 2019.

Buidatge de terra i visita d’obres.- El Gerent de la Clínica Girona, Carles Espígol, fa el 8 de maig de 2019 una visita a les obres de la nova Clínica de la mà dels arquitectes Patricio Martínez i Maximià Torruella de PMMT Arquitectes. Les obres van a bon ritme! Un cop acabades les pantalles perimetrals, al maig de 2019, es procedeix al drenatge de l’aigua freàtica i al buidatge de terra.

Març 2019

S’acaben les pantalles de formigó.- Al mes de març de 2019 s’acaben les els murs pantalla o pantalles de formigó del perímetre del nou edifici. Aquestes pantalles, amb una profunditat de més de 20 metres, delimiten totalment el perímetre del futur edifici i acaben en una “biga de coronació” que també es culmina durant la primavera de 2019, amb la qual cosa es continua amb la següent fase de buidatge de terra.

Febrer 2019

S’inicia la construcció de les pantalles i al buidatge de terra i aigua freàtica. En els primers mesos del 2019 es procedeix a la fase de fonamentació, amb la construcció de les pantalles que delimitaran el perímetre del nou edifici, així com es procedeix al buidatge de terra i d’aigua freàtica.

Febrer 2018 – Desembre 2018

L’inici de l’enderrocament de les antigues naus existents al solar i de la neteja i urbanització de la zona es fa el mes de febrer de 2018. Aquesta fase prèvia d’enderroc de les naus industrials, neteja ni urbanització del terreny, s’allarga uns quants mesos i es fa de manera més lenta del que és habitual per l’existència de fibro­ci­ment (uralita) als sostres d’algunes de les naus, cosa que obliga a realitzar aquests treballs amb mesu­res espe­ci­als. Hi ha un retard de mesos a l’hora de tirar a terra les naus que estaven a tocar de les vies del tren, per l’endarreriment dels permisos per part d’ADIF, que només va deixar fer aquestes demolicions en un període molt limitat de temps i de matinada. Fins passat l’estiu no comença a entrar la maquinària pesant i a finals de l’any 2018 s’inicien pròpiament les obres de construcció de la nova Clínica Girona a l’entrada sud de la ciutat.


Un projecte de PMMT


El projecte arquitectònic de la futura Clínica Girona és signat per PMMT arquitectes. Serà un gran edi­fici amb tres plan­tes sub­terrànies i set per sobre del nivell del sòl a la banda que dona al car­rer Bar­ce­lona i cinc pel cos­tat de la via.

Segons descriu PMMT: “Es decideix fer un edifici nou a la mateixa ciutat que ampliarà molt la superfície de l’actual clínica, passarà d’uns 13.000 m2 a 41.000 m2. Ampliarà tots els serveis, convertint-se en una clínica referència a Catalunya. Aquesta nova clínica disposarà de serveis com el d’urgències, diàlisi, un servei de diagnosi per la imatge exemplar, amb 16 sales d’imatge, consultes externes, fecundació assistida, anatomia patològica, rehabilitació, laboratoris, oftalmologia, quiròfans, bloc obstètric, hospital de dia, angiografia, endoscòpia, UCI, unitats d’hospitalització i tots els serveis generals necessaris per al funcionament de la clínica com farmàcia, cuina, neteja, esterilització, magatzems, etc.”


La UTE: Rubau-Agefred

Els treballs de construcció de la nova Clínica són obra de la UTE liderada per Construccions Rubau, juntament amb Agefred.

La direcció de l’execució de l’obra i el control de qualitat i la seguretat i salut d va a càrrec de l’empresa d’arquitectura tècnica AT2 Serveis. Tant de l’enderroc de les naus com tota la part de moviment de terres va a càrrec de Transports Mateu. I hi treballen també algunes altres empreses especialitzades com ara Terratest, encarregada de la part de fonamentació i pantalles; Bis Estructures, en tot el que fa referència a l’estructura de l’edifici; CDM empresa experta en solucions d’aïllament de soroll i vibracions; JS Metallic Solutions, pel que fa a les estructures metàl·liques; o Ciprés Group especialitzada en façanes.

La nova infraestructura ha d’estar enllestida a finals d’estiu de l’any 2021.

Amb la construcció de la nova seu, la Clínica avança cap a la medicina del futur http://ves.cat/en4u

@PMMT_ARQ   @Rubau_   @AT2Serveis    #Agefred   #TransportsMateu


Vídeos

Recull de vídeos de les obres de construcció de la nova Clínica Girona


Fotos