MATERNITAT: Passos a seguir davant el naixement del primer nadó

Recull pràctic dels passos a seguir davant el naixement d’un/a fill/a per donar-lo d’alta al sistema sanitari, inscriure’l al padró i al registre civil i per poder tramitar la baixa per maternitat o paternitat.

MATERNITAT: Passos a seguir davant el naixement del primer nadó

La informació compresa en aquesta pàgina web us servirà de guia per a la gestió dels tràmits que es deriven del naixement del vostre fill/a en tot allò que fa referència al registre civil, a l’alta del padró municipal així com de l’alta al sistema sanitari privat i públic.

 

1- INSCRIPCIÓ AL REGISTRE CIVIL

Qui ho pot fer?

  • Si és fill o filla d’una parella casada: ho poden fer el pare, la mare o qualsevol persona major de 18 anys degudament autoritzada.
  • Si és fill o filla de pares no casats o bé progenitors solters: ho poden fer el pare i la mare junts, fent-hi consignar les dades de tots dos. O també ho pot fer la mare tota sola, sense consignar-hi les dades del pare.

Documentació que cal adjuntar:

  • L’ imprès d’inscripció (de color groc) que us ha lliurat la llevadora i l’imprès de l’administrador (de color blanc) conforme el centre no es fa càrrec del registre del nadó.
  • El llibre de família: si encara no el teniu us el faran a l’oficina del registre civil on aneu a inscriure al vostre fill o filla. Cal portar el DNI.

Quan es pot fer: immediatament després del naixement del seu fill/a fins als 8 dies naturals. Excepcionalment es pot ampliar a 30 dies.

On es tramita: cal que aneu al registre civil de la vostra població. En les poblacions petites el registre sol ser l’Ajuntament mateix. En dos dies s’obté el registre en el llibre de família.

 

2- ALTA AL PADRÓ MUNICIPAL

Heu d’inscriure el vostre fill/a al padró municipal de la població on viviu i per tant, us heu d’adreçar al vostre Ajuntament.

Com es fa: és un tràmit d’ofici a partir de la informació rebuda del registre civil, però en alguns casos ho han de fer els propis pares. Caldrà que consulteu al vostre Ajuntament.

Quina documentació cal dur: la documentació requerida depèn de cada ajuntament, però en general es demana el llibre de família i el DNI del pare o mare sol·licitant. El document del padró s’obté immediatament.

 

3- ALTA AL SISTEMA SANITARI PRIVAT

Com es fa:Si teniu intenció de donar d’alta al vostre fill/a al sistema sanitari privat, cal que parleu amb la vostra companyia asseguradora privada o mutualitat i ells us indicaran la documentació que necessiteu aportar i els tràmits a seguir.

Generalment es tracta d’un tràmit ràpid que es pot fer presencialment, per telèfon, web i/o missatge telefònic.

 

4- ALTA AL SISTEMA SANITARI PÚBLIC

Aquest tràmit garantirà que els vostre fill/a tingui cobertura sanitària en el sistema sanitari públic com a beneficiari de la Seguretat Social.

Qui ho pot fer: el pare o la mare o qualsevol persona autoritzada major de 18 anys.

Què es necessita: El certificat d’empadronament, el llibre de família, la targeta sanitària en la que s’inscriu el vostre fill/a i una fotocòpia del vostre DNI.

On es pot fer: primer cal inscriure el vostre fill/a com a beneficiari de la Seguretat Social al centre d’atenció i informació més proper al vostre domicili (INSS) i posteriorment haureu d’adreçar-vos al Centre d’Atenció Primària (CAP) que us correspongui per tramitar la Targeta Sanitària Individual (TSI).

En el cas de que sigueu titulars de MUFACE, MUGEJU o ISFAS, us heu d’adreçar per a la inscripció a la mutualitat que us correspongui.

 

Aquesta informació pot ser susceptible de canvis. Es recomana consultar el web www.gencat.cat on també hi podreu trobar informació sobre com tramitar les baixes laborals i sobre ajuts econòmics per a les famílies.

 

Descarrega’t la informació en pdf