L’editorial Springer publica el llibre “Atlas of Multiparametric Prostate MRI” del radiòleg Joan C. Vilanova, de Ressonància Girona

I també s’ha publicat el llibre “Alergológica 2015” amb la participació del Dr. Santi Aparicio, al·lergòleg de Clínica Girona

A finals de l’any 2017 l’editorial Springer ha publicat en anglès el llibre “Atlas of  Multiparametric Prostate MRI”, en el que figura com a autor i coeditor el radiòleg JOan C. Vilanova, Director Mèdic del Servei de Ressonància Magnètica de la Clínica Girona, juntament amb altres experts radiòlegs, patòlegs i uròlegs: la Dra. Violeta Català, i els doctors Ferran Algaba i Oscar Laucirica.

Springer és una prestigiosa editorial global que publica llibres en paper, llibres electrònics i publicacions científiques sobre temes de ciència, tecnologia i medicina.

Aquest atles que ara ha sortit editat ofereix una revisió exhaustiva de la RM multi paramètrica (mpMRI) per la imatge del càncer de pròstata. En el volum es tracten els diferents aspectes del diagnòstic, estadiatge loco-regional i el seguiment del càncer després del tractament o vigilància activa; així com també conté capítols dedicats al diagnòstic diferencial del càncer il·lustrat amb imatges, diagrames i algoritmes per facilitar la interpretació de la RM de pròstata.

El llibre ofereix una gran quantitat d’imatges d’alta resolució, moltes d’elles en color, i mostra la correlació anatòmica-RM- anatomia patològica. S’Inclou una visió completa sobre el sistema de lectura i metodologia de informes estandarditzat PI-RADS v2.

L’atles de la RM de Pròstata Multi paramètrica servirà com a eina d’informació clínicament rellevant i una ajuda pel maneig del càncer de pròstata a radiòlegs, uròlegs, patòlegs, radio terapeutes i oncòlegs. El llibre ha estat publicat el novembre del 2017 en anglès per l’editorial internacional Springer i es pot adquirir via web a través de l’Editorial o d’Amazon.

Els editors:

Joan C. Vilanova és Director del Servei de Ressonància Magnètica de la Clínica Girona, consultor de l’Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) de l’Institut Català de la Salut i professor de Radiologia a la Universitat de Girona, a Girona. Doctorat per la UB sobre la RM del càncer de pròstata. Guardonat per la Societat Espanyola de Radiologia per la investigació sobre la RM de pròstata. Va ser director del IV Curs europeu sobre RM de pròstata i actualment és el President del Comitè Científic del Congrés Radiològic Espanyol pel 2018.

Violeta Catalá és radiòloga especialitzada en patologia urològica del departament de Radiologia de la Fundació Puigvert de Barcelona. Doctorada per la Universitat de Barcelona. Ha publicat capítols en llibres especialitzats i ha participat en nombroses publicacions i en revistes radiològiques i urològiques. Actualment desenvolupa els seus projectes d’investigació en l’àmbit de la RM multi paramètrica i el càncer de pròstata.

Ferran Algaba és patòleg. Doctorat per a la Universitat Autònoma de Barcelona. Cap de la Unitat de Patologia de la Fundació Puigvert. Professor de la UAB. Assessor de l’OMS per a les classificacions de tumors urogenitals.

Oscar Laucirica és uròleg. Especialista en uro-oncologia i uro-ginecologia. Coordinador de la Unitat de laparoscòpia quirúrgica del Departament d’Urologia de l’Hospital Moisès Broggi, Barcelona. Ha publicat diversos llibres i atles sobre anatomia urològica i prostàtica. Ha desenvolupat diverses patents sobre diversos dispositius urològics quirúrgics.

El Dr. Santi Aparicio participa al llibre “Alergológica 2015”

Ha estat publicat en castellà el llibre “Alergológica 2015“, sobre l’estat actual de les al·lèrgies a Espanya, on el Servei d’Al·lèrgia de la Clínica Girona dirigit pel Dr. Santi Aparicio, ha participat de manera activa. L’estudi es va realitzar durant l’any 2015 i ara s’han publicat tots els resultats.

Cal destacar que el Servei d’al·lèrgia de Clínica Girona és l’únic Centre del SISCAT (Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya -antigament XHUP) a la demarcació de Girona on s’atenen tant pacients pediàtrics com adults.

Segons les dades de la nova edició de l’Informe “Alergológica”, elaborat per la Societat Espanyola d’Al·lergologia i Immunologia Clínica (SEAIC), sis de cada deu pacients que acudeix per primera vegada a la consulta l’al·lergòleg ho fa per símptomes relacionats amb la rinoconjuntivitis. Aquest document ha estat elaborat en les consultes de més de 300 especialistes i ha inclòs a gairebé 3.000 pacients nens i adults del conjunt del territori estatal espanyol.

El president de la SEAIC, el doctor Joaquim Sastre, explica que les dades generals pel que fa a prevalença de les patologies al·lèrgiques són similars als recollits en la edició anterior. “El primer motiu de consulta continua sent la rinoconjuntivitis al 62% dels casos, seguit de l’asma (23,4%) i de l’al·lèrgia als medicaments (17,7%). L’al·lèrgia a aliments ocupa el quart lloc (10%). En comparació amb el informe anterior “Alergológica 2005” han augmentat les consultes per rinitis com a patologia única (42% vs. 34,3%) i s’han reduït les consultes per asma com a patologia única (7,2% vs 3,4%), mentre que el percentatge de pacients que consultaven alhora per les dues afeccions s’ha mantingut estable en un 20% “.

“Alergológica 2015” és el resultat d’una sèrie d’enquestes realitzades a les consultes d’al·lergologia tant de la xarxa sanitària pública com la privada i dirigides a conèixer el perfil del pacient al·lèrgic a l’estat d’Espanya. “Per a la SEAIC aquest document té un gran valor epidemiològic, clínic, socioeconòmic i és un punt de referència per a les investigacions en el camp de la Al·lergologia perquè, al costat de la descripció dels pacients, també identifica el paper dels al·lèrgens en la geografia estatal espanyola, així com el diagnòstic, tractament i impacte global d’aquestes malalties “, apunta el doctor Sastre.