Nou vídeo / Nova Clínica Girona. La construcció de la Planta baixa. Gener 2020

Vídeo de David Sánchez que mostra l’estat de les obres de la nova Clínica Girona al gener del 2020, quan s’està construint la planta baixa. Al gener i febrer del 2020 s’està acabant d’aixecar l’estructura de la planta baixa i els pilars sobre els quals se sustentaran les plantes superiors. A la vegada, també s’han iniciat les fases d’instal·lació i envans de les plantes subterrànies. Per sota quedaran 3 plantes, i per sobre se’n pujaran 7 per la banda de la Carretera de Barcelona i 5 per la part de les vies del tren.

Una dels trets diferencials de la nova edificació és que a partir de la planta baixa tota l’estructura se sustentarà sobre unes molles amortidores, per apaivagar les vibracions provocades per la proximitat de les vies del tren convencional i el d’alta velocitat. Aquestes molles amortidores, col·locades sobre les columnes de la planta -3, minimitzen qualsevol oscil·lació i faran de la nova Clínica Girona un dels edificis més segurs de la ciutat en cas de moviment sísmic, en incorporar aquest sistema d’absorció de vibracions.