Nova web del Servei Català d’OtoRinoLaringologia Avançada

El Servei d’Otologia de Clínica Girona estrena nova web, www.orl.cat, per facilitar l’accés a la informació i donar a conèixer la seva cartera de serveis, així com les principals notícies i novetats en aquesta especialitat.

La web pertany al Servei Català d’Otorinolaringologia Avançada i en destaca la part dedicada a l’Equip d’Otologia de Clínica Girona, únic centre especialitzat en Otologia de les comarques gironines i que des de l’any 2010 realitza la cirurgia dels implants coclears a casa nostra.

Així, a la nova web s’especifiquen les quatre línies d’actuació bàsiques de l’Equip d’Otologia de Clínica Girona:
– La diagnosi i tractament de la sordesa
– La diagnosi i tractament de malalties de l’orella
– L’otoneurologia: vertigen i dels trastorns de l’equilibri
– I l’otocirurgia: timpanoplàstia, miringoplàstia, estapedotomia, medicaments intralaberíntics, dispostius auditius implantables: implant coclear i BAHA i recalibratge de conducte auditiu extern.

També s’inclouen a web notícies, com ara la realització del primer implant coclear via endomeatal a Europa, que es va fer a la Clínica Girona.