Noves tècniques funcionals de ressonància magnètica milloren la detecció del càncer de pròstata

Un equip d’investigació de Clínica Girona dirigit per els Drs. Joan Carles Vilanova i Joaquim Barceló, amb la participació de l’Hospital Sta. Caterina de Salt, Hospital de Girona Dr. J. Trueta i la Universitat de Girona, ha demostrat la utilitat de les noves tècniques funcionals en ressonància magnètica en la detecció del càncer de pròstata, amb un treball científic que ha estat publicat aquesta setmana en la revista científica nord-americana “American Journal of Radiology”.

Els resultats d’aquesta recerca, titulada: “Usefulness of prebiopsy multi-functional and morphologic MRI combined with the free-to-total PSA ratio in the detection of prostate cancer”, han mostrat la utilitat de la ressonància magnètica en poder diagnosticar de forma precoç el càncer de pròstata abans de fer biòpsia, i especialment amb tècniques innovadores que poden detectar canvis fisiològics de la vascularització, de la difusió de l’aigua i metabòlics del càncer amb ressonància magnètica, el que s’anomena “ressonància magnètica funcional”. Aquestes noves tècniques funcionals fan possible avaluar la biologia dels tumors de forma ràpida, més precoç -és a dir, quan el tumor és molt petit- i de forma no invasiva pel pacient, abans de realitzar cap intervenció o biòpsia.

Actualment, les eines per diagnosticar el càncer de pròstata són realitzar un tacte rectal y valorar els nivells en sang del PSA (marcador tumoral prostàtic). De totes maneres l’eficàcia d’aquestes eines és molt minsa ja que quan el PSA es mostra augmentat (per sobre de 4 ng/ml), els pacients són sotmesos a biòpsies que moltes vegades no permeten arribar al diagnòstic per dos motius principals. Un, perquè el valor del PSA també pot estar elevat per un augment benigne en la mida de la pròstata i el segon motiu, perquè les biòpsies són realitzades “a cegues”, és a dir, sense saber en quina localització de la pròstata pot estar el càncer. Per aquest motiu es requereixen, a vegades, moltes biòpsies abans de poder diagnosticar un càncer de pròstata; amb la incomoditat que suposa per el pacient.

Eficàcia del 95% en la detecció del càncer de pròstata.

Els Drs. Vilanova i Barceló han mostrat la utilitat d’aquestes innovadores tècniques de ressonància magnètica funcional que permet detectar de forma més fiable el càncer o descartar que n’hi hagi, i d’aquesta manera estalviar tantes biòpsies que serien innecessàries. Aquestes tècniques funcionals permeten focalitzar de forma més precisa el lloc on es troba el càncer per poder fer seguidament una biòpsia més exacta i precisa. El resultats d’aquest treball demostren la utilitat de realitzar un estudi de ressonància magnètica en els pacients que presentin no únicament un nivell de PSA elevat sinó que, a més a més, tinguin una percentatge del PSA lliure a la sang disminuït. En aquest grup de pacients l’eficàcia de poder detectar el càncer de pròstata amb ressonància magnètica funcional s’ha demostrat, per l’estudi dels Doctors Vilanova i Barceló, que pot ser del 95%.

L’estudi conclou en la utilitat d’estudiar els pacients amb sospita de càncer de pròstata per PSA elevat i percentatge del PSA lliure disminuït, amb ressonància magnètica funcional per fer la seva detecció precoç; o de poder estalviar les biòpsies innecessàries en els pacients que la proba de ressonància resulti normal. En aquests casos amb la prova normal, els valors del PSA elevat seria degut a un augment de mida de la pròstata i no per la presència de càncer. L’estudi ha sortit publicat aquesta setmana a la revista American Journal of Radiology.

El grup de recerca del Departament de Ressonància Magnètica de Clínica Girona, amb els Drs. Joan Carles Vilanova i Joaquim Barceló com a responsables, van ser guardonats amb el “Premio Radiología a la Investigación” del darrer Congrés Nacional de Radiologia per les aportacions realitzades en diagnosticar el càncer de pròstata de forma precoç amb ressonància magnètica, i en el novembre de 2010 van rebre el premi a la millor publicació internacional radiològica precisament pels estudis preliminars de la utilitat de la ressonància magnètica en el diagnòstic precoç del càncer de pròstata.

Nota informativa en PDF


Més info: American Journal of Radiology
Font: RESSONÀNCIA MAGNÈTICA DE CLÍNICA GIRONA