Primer cas de cirurgia transanal mínimament invasiva a través de port únic laparoscòpic a la Clínica Girona

Va ser realitzada el 26 de març, pels doctors Pere Planellas i Xavier Planellas, a una pacient amb neoplàsia de recte. La intervenció va permetre extreure el tumor per l’orifici natural de l’anus.

El passat 26 de març del 2015 el Dr. Pere Planellas Giné i el Dr. F. Xavier Planellas Gelis van realitzar la primera cirurgia TAMIS a la Clínica Girona. Es tractava d’una pacient de 83 anys amb una Neoplàsia de Recte a 8 cm del marge anal.

La Cirurgia Transanal Mínimament Invasiva a través de Port Únic, anomenada TAMIS, permet una resecció de paret completa per l’excisió d’una lesió rectal mitjançant la tecnologia de la cirurgia laparoscòpica, és a dir, permet poder extirpar tumors, lesions o efectuar un altre tipus d’intervenció, a través d’un orifici natural com és l’anus.

Els avantatges que presenta pels pacients és que mitjançant aquestes intervencions no existeixen cicatrius externes, hi ha molt menys dolor i molèsties, i per tant, la recuperació és més ràpida. Les operacions més comunament efectuades amb aquesta tècnica són l’extirpació de pòlips i determinats tumors malignes rectals.

Instrumental sofisticat per poder treballar a través de l’anus.

Segons explica el cirurgià Pere Planellas, per realitzar aquesta intervenció “vam col•locar un dispositiu transanal per port únic (GelPointPath – Applied ®) que permet el treball amb el material de laparoscòpia mitjançant la insuflació de CO2 i la col•locació de 2 ‘trocars’ de 5 mm i 1 de 12 mm”. Es tracta d’un instrumental altament sofisticat que permet el treball quirúrgic-laparoscòpic a través de l’anus.

“Aquesta intervenció”, assenyala el Dr. Pere Planellas, “té l’objectiu de reduir la morbimortalitat associada a la cirurgia radical de les neoplàsies de recte (Resecció anterior de Recte o Amputació Abdominoperineal) i la necessitat d’ostomies”. Està indicada per la resecció de lesions benignes i malignes de recte en estadis inicials. “Actualment, -afegeix Planellas- múltiples treballs en Càncer de Recte de terç inferior en estadis avançats i complexes defensen la combinació de l’abordatge laparoscòpic abdominal i transanal per millorar els marges de resecció i evitar la necessitat d’utilització d’endograpadores a la pelvis”.

És la primera vegada que es realitza una intervenció d’aquestes característiques en un centre sanitari privat de Girona, i el segon cop que es fa a les comarques gironines.

A la fotografia: el Dr. Pere PlanellasGiné

Nota informativa en pdf


Data: 26/03/2015