Primera operació d’Implant Coclear gràcies a la col•laboració d’AGICAEM

Aquesta operació s’ha pogut fer gràcies al conveni que AGICAEM (Associació Gironina pels Implants Coclears per l’Abordatge Endo-Meatal) té signat amb MED-EL, en el qual la pacient ha obtingut un 25% de dte. en la compra de l’IC (Implant Coclear).

MED-EL és un dels principals fabricants líders en dispositius mèdics innovadors pel tractament dels diferents tipus i graus d’Hipocausia o sordesa.

La cirurgia l’ha realitzat un equip expert format per membres de l’Institut de Cirurgia Otològica Endo-Meatal (ICOEN), pioners en els Abordatges Endo-Meatals a Europa, els quals van realitzar la primera intervenció l’any 2010:
Dr. Albert Jürgens Mestre – Cap mèdic-científic i el Dr. Victor Slavutsky – Inventor de l’AEM per als IC.

La Cirurgia, és una ràpida intervenció (només 2 hores) en la que s’implanten els IC a través d’una petita incisió dins del conducte auditiu extern. La tècnica s’ha realitzat de manera satisfactòria en més de 100 pacients sords a Catalunya i Amèrica, els principals focus d’actuació en AEM.

La recuperació auditiva és tant o més satisfactòria que amb la tècnica convencional (timpanotomia posterior) sense arriscar la integritat de l’estructura òssia de l’orella i del nervi facial. A més, proporciona al pacient una major comoditat i recuperació postoperatòria , redueix al mínim el sagnat i l’estada hospitalària per observació, tant sols 24h.

MENYS RISC

Disminució del risc quirúrgic. Fins l’any 2009, a Girona la cirurgia dels implants coclears no es feia perquè la tècnica quirúrgica era complexa i agressiva: destruïa l’os darrera l’orella, l’anomenada mastoide (“mastoïdectomia” és l’eliminació d’aquest os), i creava una escletxa molt estreta entre el nervi facial i el timpà (“timpanotomia posterior”), a través de la qual s’obria un forat a la còclea i això comportava un perill de paràlisi facial en alguns casos i de perdre restes auditives en la majoria d’orelles operades.

L’Associació es mostra molt satisfeta, ja que des de la seva creació el passat octubre de 2012, i en tant sols 3 mesos, ha aconseguit ja, un dels seus principals objectius que és facilitar l’accés als Implants Coclears (IC), mitjançant la cirurgia endomeatal (AEM), als pacients sords que vulguin ser intervinguts a la Clínica Girona i no disposin de recursos econòmics suficients.

L’activació de l’Implant es va dur a terme a la pacient de manera totalment satisfactòria.


Més info: #stopsordesa
Font: AGICAEM