Privacy Policy

 

CLÍNICA GIRONA, SA (des d’ara CLÍNICA GIRONA), d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, posa en coneixement dels usuaris de www.clinicagirona.cat la Política de Privacitat i Protecció de dades que aplicarà en el tractament de les dades personals que l’Usuari faciliti voluntàriament a l’accedir al seu web (email, formularis, etc).

 

CLÍNICA GIRONA posa en coneixement dels usuaris de www.clinicagirona.cat, que les seves dades de caràcter personal només es podran obtenir per al seu tractament quan siguin adequades, pertinents i no excessives en relació amb l’àmbit i les finalitats determinades, explícites i legítimes per a les quals s’hagin obtingut. Seran cancel·lades quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a aquesta finalitat, o quan ho sol·liciti el titular en l’exercici del seu dret de cancel·lació.

 

CLÍNICA GIRONA manifesta el seu compromís de complir amb la legislació vigent en cada moment en matèria de protecció de dades, i altra legislació aplicable.

 

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Responsable del domini:

CLÍNICA GIRONA, SA NIF A17001025

Direcció: Carrer de Barcelona 206, 17005 GIRONA

Telèfon: 972 010 300

Contacte Delegat de Protecció de Dades: protecciodades@clinicagirona.cat

 

Finalitats

La recollida i tractament de les dades personals té com a finalitats:

– Gestió de citació

– Contestació a les seves consultes

– Enviament, per mitjans tradicionals i electrònics, d’informació sobre els nostres serveis

– Qualsevol altre servei relacionat amb l’activitat de CLÍNICA GIRONA que puguem considerar del seu interès

– Ús amb finalitats estadístiques a l’efecte d’analitzar el comportament i les tendències dels usuaris i analitzar com millorar els serveis que prestem als usuaris, o bé per detectar i investigar fraus, així com altres activitats il·legals i trencaments potencials de les nostres polítiques de privacitat, avís legal i / o condicions d’ús.

 

Legitimació i conservació

En el cas que es prevegin cessions de les dades, l’únic destinatari de les quals és CLÍNICA GIRONA, s’informarà amb caràcter previ permetent l’oposició a les mateixes mitjançant la marcació d’una casella.

 

Destinataris de cessions

Les seves dades personals podran ser comunicades a les altres empreses del GRUP CLÍNICA GIRONA, totes elles del sector sanitari. Aquesta comunicació serà per a la única finalitat assistencial i les directament relacionades amb les funcions legítimes del cedent i del cessionari.

 

A més, l’informem que s’ha habilitat un mecanisme intern en el Grup que garanteix l’atenció i compliment immediat de les sol·licituds d’exercici dels drets, així com la possible revocació del consentiment dels afectats.

 

Si no desitja que les seves dades siguin cedides a les empreses del Grup, comuniqui-ho al correu electrònic que ens envieu o en la següent adreça de correu electrònic: protecciodades@clinicagirona.cat

 

Les dades que han sigut facilitades en cap cas seran transferides a un tercers país o organització internacional.

 

Drets dels interessats

Vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, supressió, portabilitat i la limitació dirigint-se per escrit al Delegat de Protecció de Dades al Carrer de Barcelona 206, 17005 GIRONA, o per mail a: protecciodades@clinicagirona.cat

L’usuari té dret a retirar el consentiment prestat.

L’usuari té dret a reclamar davant l’Autoritat de Control

L’usuari serà l’únic responsable de la veracitat de les dades facilitades a CLÍNICA GIRONA.

 

Llevat que específicament s’estableixi el contrari, es considerarà necessari emplenar totes les dades que es demanen, doncs sense elles CLÍNICA GIRONA no podrà realitzar els serveis sol·licitats per l’usuari.

 

Mesures de seguretat

CLÍNICA GIRONA ha adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal continguts en els mateixos i per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als quals estan exposats.

 

Qualsevol canvi realitzat en la Política de Privacitat i en les pràctiques d’administració de la informació es reflectirà de forma oportuna, podent CLÍNICA GIRONA afegir, modificar o eliminar l’esmentada política de privacitat quan ho consideri necessari.