Ressonància Clínica Girona “Premi Radiologia a la Investigació”

Ressonància Magnètica Clínica Girona realitza de forma pionera en l’estat Espanyol una innovadora tècnica que permet diagnosticar de forma precoç i molt efectiva el càncer de pròstata. La nova tècnica, que ha estat premiada a l’últim Congrés de Radiologia celebrat a Espanya, ha estat implantada recentment en altres centres de recerca d’Europa i EEUU.
El grup de recerca del Departament de Ressonància Magnètica de Clínica Girona, amb els Drs. Joan Carles Vilanova i Joaquim Barceló com a responsables, han estat guardonats amb el “Premio Radiología a la Investigación” en el transcurs del 29è Congrés Nacional de Radiologia, celebrat del 23 al 26 de maig a Sevilla.
Aquest premi ha estat concedit per la tasca de recerca i a les innovacions aportades en ressonància magnètica per el projecte de “Utilitat de la ressonància magnètica en el diagnòstic precoç del càncer de pròstata”.
El projecte es va iniciar l’any 2002 amb la concessió d’una Beca per part de la Generalitat de Catalunya. Els resultats d’aquesta recerca han mostrat la utilitat de la ressonància magnètica en poder diagnosticar de forma precoç el càncer de pròstata; i especialment amb la innovadora aportació de poder detectar canvis metabòlics del càncer amb ressonància magnètica.
Actualment les eines per diagnosticar el càncer de pròstata són realitzar un tacte rectal y valorar els nivells en sang del PSA (marcador tumoral prostàtic). De totes maneres l’eficàcia d’aquestes eines és molt minsa, ja que, quan el PSA es mostra augmentat, els pacients són sotmesos a biòpsies que moltes vegades no permeten arribar al diagnòstic. Per aquest motiu es requereixen, a vegades, moltes biòpsies abans de poder diagnosticar un càncer de pròstata; amb la incomoditat que suposa per el pacient.
Els Drs. Vilanova i Barceló han mostrat la utilitat d’una innovadora tècnica de ressonància magnètica metabòlica que permet detectar de forma més fiable el càncer i d’aquesta manera estalviar tantes biòpsies. Aquesta tècnica permet focalitzar de forma més precisa el lloc on es troba el càncer per poder fer seguidament una biòpsia més exacte i precisa.