REVISTA AEEQ: Article científic de la Unitat d’esterilització de Clínica Girona sobre la implementació de la traçabilitat informatitzada

Article de la Unitat d’esterilització d’infermeria de Clínica Girona sobre la implementació de la #traçabilitat informatitzada, publicat a la revista AEEQ núm. 39, de l’Associació Espanyola d’Infermeria Quirúrgica.

Resum
Incloure la traçabilitat del material, instruments quirúrgics i equips tèxtils utilitzats en cada intervenció, dins de la història clínica de cada pacient, és un valor afegit a la qualitat assistencial i la seguretat del pacient.


La traçabilitat informatitzada ajuda sens dubte a detectar en tot moment els problemes que es poden presentar en cada fase del procés de rentat, muntatge i esterilització del material quirúrgic.
Per dur a terme la implementació és molt important la creació d’un grup de treball, format per diferents professionals que formen el circuit del material, per poder valorar correctament la situació inicial.


Es necessita per tant una bona planificació, estudi i valoració de les possibilitats.
Un dels factors clau per aconseguir la traçabilitat total és la formació i implicació del personal de l’Àrea d’esterilització i de l’Àrea Quirúrgica, mitjançant sessions de formació continuada.

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5650243 … Dialnet

L’article complet en pdf (en castellà)