Sessió monogràfica en Drets ARCO

El Comitè Tècnic del Codi Tipus de La Unió organitza la IV Sessió Monogràfica en Drets ARCO, que se celebrarà el dijous, 25 de setembre, de 10 a 12 h, a la sala d’actes de la Clínica Girona (C/ Juli Garreta, núm. 13, soterrani 1, 17002 Girona).

L’objectiu d’aquesta sessió és donar resposta a les qüestions que són habitualment plantejades en relació amb els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de dades (Drets ARCO). Aquests drets són reconeguts per la normativa i es configuren com a fonaments de la protecció de dades. Malgrat que les entitats adherides al Codi Tipus ja disposen de models per a l’exercici d’aquests drets, les consultes sobre aquest tema s’han incrementat.

La trobada va dirigida a les entitats adherides al Codi Tipus de La Unió, especialment, als seus responsables de protecció de dades, atenció l’usuari, arxiu, àrees assistencials de les entitats i a tots aquells professionals que rebin aquest tipus de peticions.


Lloc: Sala d’Actes de Clínica Girona
Més info: Web Sessió Drets ARCO
Organitzador: Unió Catalana d’Hospitals