TVGIRONA: El projecte per a la nova Clínica Girona va agafant forma

Emès: 08/03/20170 / Durada0: 01:31

L’Ajuntament de Girona ha fet el darrer pas administratiu per poder tirar endavant el projecte de reparcel·lació de la zona on s’ha d’ubicar el nou projecte de Clínica Girona. Ara s’ha obert un procés d’exposició pública, abans que l’empresa pugui demanar definitivament la llicència d’obres.

Veure el vídeo a la web de TvGirona