DIARI DE GIRONA: Clínica Girona instal·la un robot pioner a l’Estat per detectar el càncer de pròstata

El sistema robòtic en ressonància magnètica permet ser més precís amb menys puncions

Alba Carmona Girona 19.07.2019 | 12:33

A la fotografia el Dr. Vilanova mostrant el robot. David Aparicio.

La Clínica Girona ha incorporat un robot pioner a l’Estat per fer biòpsies per diagnosticar el càncer de pròstata en ressonància magnètica. Aquest sistema robòtic permet dirigir la biòpsia sobre la lesió de sospita de càncer directament des de l’aparell de la ressonància magnètica, el que ajuda a guanyar en precisió en la detecció del tipus de tumor més freqüent en homes. El robot ha suposat una inversió de 125.000 euros i és el primer que s’instal·la a l’Estat i el cinquè a Europa.
 El robot permet ser més eficaç en el diagnòstic alhora que es redueix el dolor del pacient, que rep dues puncions en lloc de les deu o dotze que s’han de fer amb el sistema més habitual, explica el doctor Joan Carles Vilanova, director mèdic de Ressonància Girona.
 A diferència del càncer de mama, que té la mamografia com a prova diagnòstica essencial, « no tenim una exploració específica per al càncer de pròstata», explica Vilanova, que assenyala que la metodologia més usada quan se sospita que un pacient pot tenir càncer és la realització de biòpsies sistemàtiques «a cegues» en ecografia transrectal.
 «A Girona fa anys que fem servir la ressonància per localitzar amb fiabilitat els tumors de pròstata», assenyala el radiòleg, però el problema és ubicar després en l’ecografia transrectal la lesió per dirigir amb precisió la biòpsia.
 «Es poden fer servir imatges a partir de la fusió virtual de les imatges de la ressonància i l’ecografia per millorar la precisió, però l’ideal és poder dirigir l’agulla directament amb la imatge més precisa, des del mateix aparell de la ressonància, que és el que ens permet el robot», explica. «L’avantatge és que només necessitem fer dues puncions, perquè anem directament on sabem que hi ha el tumor i estalviem moltes de les punxades que rep el pacient actualment, i amb una eficàcia més alta», apunta Vilanova.
 «Avui dia tenim  uns robots quirúrgics molt útils per tractar el pacient, però encara no som molt eficaços en el diagnòstic. Cal anar bé des del principi; com més aviat millor, veure el càncer i fer la biòpsia», explica, i recorda que actualment el pacient sol passar per diverses tandes de proves abans de tenir el diagnòstic definitiu.

L’ús de la biòpsia dirigida

La prova dura uns 30 minuts i no requereix anestèsia. Des de la setmana passada, el centre ja l’ha fet servir en tres pacients, al primer dels quals se li ha diagnosticat un càncer de pròstata.
 Vilanova assenyala que «no serà una prova universal» i que s’ha de plantejar cas per cas si cal fer-la, sempre per indicació de l’uròleg. «Seguiran fent-se les biòpsies transrectals però hi haurà pacients que veurem que és òptim, després que es mantingui la sospita de càncer encara que hi hagi biòpsies negatives, que val la pena que se la facin», explica.
 En aquest sentit, remarca que les guies internacionals recomanen en pacients que, quan la ressonància detecta una possible lesió però les biòpsies prèvies hagin sortit negatives, es plantegin noves biòpsies de forma dirigida.
 El cost de la prova és de 850 euros i ja hi ha mútues que l’inclouen en la cobertura, detalla el gerent de la Clínica Girona, Carles Espígol.

Millorar el diagnòstic dels tumors més agressius

S’estima que entre l’11 i el 13% dels homes presenten càncer de pròstata, però la malaltia té una taxa de mortalitat relativament baixa (2-3%). El motiu és que hi ha un càncer no significatiu, indolent però molt freqüent, i d’un altre tipus de tumor més agressiu, potencialment letal i menys habitual. «El robot ajudarà a millorar la detecció dels casos agressius i reduir el sobrediagnòstic i sobretractament dels que no ho són, perquè no representen un risc pel pacient», explica el radiòleg. 

https://www.diaridegirona.cat/comarques/2019/07/19/clinica-girona-installa-robot-pioner/992813.html

La notícia en pdf