DIARI DE GIRONA: La Clínica Girona extreu el tumor del recte d’una pacient per l’anus

La Clinica Girona ha extret per primera vegada un tumor del recte d’un pacient a traves de l’orifici de l’anus. Aquest es el segon cop que es fa servir a les comarques gironines aquesta practica quirúrgica, que s’anomena Cirurgia Transanal Mínimament Invasiva a través de Port Únic, i que també es coneix com a Tamis.

Va ser realitzada el 26 de marc pel doctor Pere Planellas, assistit pel doctor Xavier Planellas, i la intervenció es va realitzar a una pacient de 83 anys que patia una neoplàsia de recte a 8 centímetres del marge anal.

La Cirurgia Transanal Mínimament Invasiva a traves de Port Únic permet una resecció de paret completa per l’excisió d’una lesió rectal mitjançant la tecnologia de la cirurgia laparoscòpia, es a dir, que permet extirpar tumors, lesions o efectuar un altre tipus d’intervenció a traves d’un orifici natural com es l’anus.

Aquest tipus d’intervenció poc invasiva causa menys dolor i molèsties i la recuperació es més ràpida

Els avantatges que presenta per als pacients es que mitjançant aquestes intervencions no existeixen cicatrius externes, hi ha molt menys dolor i molèsties, i per tant, la recuperació es mes rapida. Les operacions mes comunament efectuades amb aquesta tècnica son l’extirpació de pòlips i determinats tumors malignes rectals.

Instrumental sofisticat

Segons explica el cirurgia Pere Planellas, per realitzar aquesta intervenció “vam col•locar un dispositiu transanal per port únic que permet el treball amb el material de laparoscòpia mitjançant la insuflació de CO2 i la col•locació de dos trocars de 5 mm i 1 de 12 mm.. Es tracta d’un instrumental altament sofisticat que permet el treball quirurgic-laparoscòpic a traves de l’anus.

El doctor Pere Planellas assenyala que “aquesta intervenció te l’objectiu de reduir la morbimortalitat associada a la cirurgia radical de les neoplàsies de recte (Resecció anterior de Recte o Amputació Abdominoperineal) i la necessitat d’ostomies”. Esta indicada per la resecció de lesions benignes i malignes de recte en estadis inicials.

Afegeix el doctor Planellas que “actualment múltiples treballs en càncer de Recte de terç inferior en estadis avencats i complexos defensen la combinació de l’abordatge laparoscòpic abdominal i transanal per millorar els marges de resecció i evitar la necessitat d’utilització d’endograpadores a la pelvis.”

Apunten fonts des de la Clinica Girona que aquesta es la primera vegada que es realitza una intervenció d’aquestes característiques en un centre sanitari privat de Girona, i el segon cop que es fa a les comarques gironines.

Nota informativa en PDF


Font: DIARI DE GIRONA