DIARI DE GIRONA: Les obres de la nova Clínica Girona avancen a bon ritme

ESPECIAL SALUT DIARI DE GIRONA. 7 D’ABRIL DE 2019

Les obres de construcció de la nova Clínica Girona a l’entrada Sud de la ciutat avancen a bon ritme. A les portes de la primavera de 2019 les pantalles que delimiten el perímetre del futur edifici ja són gairebé acabades així com bona part de la biga de coronació de les mateixes, amb la qual cosa es podrà continuar amb la següent fase de buidatge de terres.

L’inici de l’enderrocament de les antigues naus existents al solar i de la neteja i urbanització de la zona es va fer el mes de febrer de 2018. Aquesta fase prèvia d’enderroc de les naus industrials, neteja ni urbanització del terreny, es va allargar uns quants mesos i es van fer de manera més lenta del que és habitual per l’existència de fibro­ci­ment (uralita) als sostres d’algunes de les naus, cosa que va obligar a realitzar aquests treballs amb mesu­res espe­ci­als. També es va retardar uns mesos poder tirar a terra les naus que estaven a tocar de les vies del tren, per l’endarreriment dels permisos per part d’ADIF, que només va deixar fer aquestes obres en un període molt limitat de temps i de matinada. Fins passat l’estiu no va començar a entrar la maquinària pesant i a finals de l’any 2018 es van iniciar pròpiament les obres de construcció de la nova Clínica Girona.

En aquests primers mesos del 2019 s’està procedint a la fase de fonamentació, actualment en execució. El projecte arquitectònic de la futura Clínica Girona és signat per PMMT arquitectes. Serà un gran edi­fici amb tres plan­tes sub­terrànies i set per sobre del nivell del sòl a la banda que dona al car­rer Bar­ce­lona i cinc pel cos­tat de la via.

Segons descriu PMMT: “Es decideix fer un edifici nou a la mateixa ciutat que ampliarà molt la superfície de l’actual Clínica Girona, que passarà d’uns 13.000 m2 a 41.000 m2. Ampliarà tots els serveis, convertint-se en una clínica referència a Catalunya. Aquesta nova clínica disposarà de serveis com el d’urgències, diàlisi, un servei de diagnosi per la imatge exemplar, amb 16 sales d’imatge, consultes externes, fecundació assistida, anatomia patològica, rehabilitació, laboratoris, oftalmologia, quiròfans, bloc obstètric, hospital de dia, angiografia, endoscòpia, UCI, unitats d’hospitalització i tots els serveis generals necessaris per al funcionament de la clínica com farmàcia, cuina, neteja, esterilització, magatzems, etc.”

Els treballs de construcció de la nova Clínica Girona són obra de la UTE liderada per Construccions Rubau, juntament amb Ortiz Agefred. La direcció de l’execució de l’obra i el control de qualitat i la seguretat i salut d va a càrrec de l’empresa d’arquitectura tècnica AT2 Serveis. Tant de l’enderroc de les naus com tota la part de moviment de terres va a càrrec de Transports Mateu. I hi treballen també algunes altres empreses especialitzades com ara Terratest, que s’encarrega de la part de fonamentació i pantalles, o Bis Estructures, en tot el que fa referència a l’estructura de l’edifici.

La nova infraestructura ha d’estar enllestida a finals de 2020.

Article i anunci en pdf

https://www.diaridegirona.cat/especials/salut/2019/04/les-obres-nova-clinica-girona-avancen-bon-ritme-n1244_15_48628.html