DIARI DE GIRONA: Uneixen el budell i l’estómac sense intervenció quirúrgica per primer cop a Girona

L’operació, duta a terme a la Clínica Girona, «pot substituir l’anestèsia general, l’ingrés hospitalari i la possible estada postoperatòria a l’UCI»

Ddg 30.01.2020

A dalt una imatge ampliada d’una part de l’aparell digestiu amb la pròtesi. clínica girona

El digestòleg de la Clínica Girona Ferran González Huix ha connectat l’estómac amb el budell prim d’un pacient sense necessitat d’intervenció quirúrgica amb una tècnica endoscòpica innovadora.

«Hem fet per primer cop a Girona, i em consta que s’ha fet molt poques vegades a Catalunya, una gastrojejunostomia guiada per ecoendoscòpia (Ultrasonografia Endoscòpica), que consisteix a implantar un stent –una pròtesi de forma cilíndrica– a un pacient per aconseguir una connexió entre l’estómac i el jejú (part inicial del budell prim) sense necessitat de realitzar una intervenció quirúrgica», afirma el Dr. González Huix.

«Aquesta tècnica pot substituir les cirurgies d’unió d’aquests òrgans, que obliguen a una anestèsia general, ingrés hospitalari durant diversos dies, ocasionalment ingrés a la Unitat de Cures Intensives en el postoperatori i que poden tenir risc especialment en les persones d’edat avançada amb malalties associades», explica el digestòleg.

Segons explica el Dr. González Huix, l’objectiu d’aquest tipus d’intervenció és aconseguir una drecera per al pas dels aliments que s’han ingerit i que no poden passar al budell prim quan hi ha obstruccions en l’àmbit de la part més distal de l’estómac o el duodè: «Això succeeix especialment en els casos de malalties benignes o malignes dels òrgans que estan a prop (pàncrees, fetge, bufeta biliar) o del mateix estómac o duodè. En aquests casos pot succeir que l’estrenyiment de la llum d’aquests òrgans no permeti buidar l’estómac induint vòmits i intolerància alimentària. A part de la cirurgia d’unió entre l’estómac i el jejú s’han utilitzat també de vegades pròtesis col·locades a través de la part estreta de l’estómac o el duodè. El funcionament d’aquestes pròtesis no és òptim i freqüentment s’obstrueixen o funcionen malament», explica.

Tècnica innovadora

La gastrojejunostomia endoscòpica és possible gràcies a la recent disponibilitat de noves pròtesis que aconsegueixen ajuntar aquests òrgans i comunicar-los entre si.

La metodologia que es fa servir per poder dur a terme la tècnica és mitjançant l’Ultra Sonografia o Ecografia Endoscòpica (USE). Aquest és un endoscopi especialitzat que dona una imatge interna de l’estómac i, a més, porta un transductor d’ecografia en el seu extrem distal.

Aquesta tècnica, descrita fa uns dos anys, s’està realitzant des de fa aproximadament un any a tot el món i és el primer cop que es realitza a Girona i una de les primeres vegades que es fa a Catalunya, segons el Dr. Ferran González Huix. El pacient a qui van realitzar aquesta tècnica va poder iniciar la ingesta de líquids i posteriorment dur a terme una dieta completa en 12-24 hores. Li van donar l’alta al cap de dos dies.

https://www.diaridegirona.cat/salut/2020/01/30/uneixen-budell-lestomac-intervencio-quirurgica/1026449.html

La notícia en pdf