EL PUNT AVUI: Excel·lent en cirurgia sense ingrés de la Clínica Girona

  • El centre ha obtingut un 9,13 en l’enquesta de satisfacció del Catsalut, la nota més alta per a aquest servei a la demarcació
  •  Notable alt per als altres hospitals

Fotografia: Puntuació del servei de CMA per hospitals amb una fotografia de la Clínica Girona. Gràfics.

L’ítem menys satisfactori en tots els centres és el temps d’espera

La cirurgia major ambulatòria (operacions que no requereixen d’ingrés hospitalari) de la Clínica Girona ha aconseguit, en l’àmbit de la regió sanitària de Girona, la valoració més alta en la darrera enquesta PLAENSA del Servei Català de la Salut, corresponent al 2017. La cirurgia major ambulatòria (CMA) de Clínica Girona, un centre privat que té part de l’activitat concertada, ha obtingut una puntuació de 9,13 sobre 10 pel grau de satisfacció global. És l’únic hospital de la demarcació que arriba a l’excel·lent en aquest servei i el segon més ben valorat de Catalunya després de l’hospital Sant Rafael de Barcelona. El segon centre hospitalari més ben valorat en CMA de la demarcació és l’hospital de Palamós, amb un 8,89, i seguidament hi ha l’hospital Sant Jaume d’Olot, amb un 8,77, i l’hospital de Blanes, amb un 8,51. Tenint en compte que les puntuacions no baixen del notable alt, les puntuacions més moderades són per als hospitals de Figueres (8,19) i el Santa Caterina de Salt (8,05). L’hospital de referència de la regió sanitària de Girona, el Josep Trueta, s’emporta un 8,49, unes dècimes per sota de la mitjana catalana, que és de 8,56.

La cirurgia major ambulatòria de la Clínica Girona raneja l’excel·lència i supera la resta d’hospitals de la demarcació en 10 de les 25 qüestions que planteja l’enquesta. Concretament, la CMA de la Clínica Girona obté la millor puntuació de la ciutadania pels següents aspectes: per les explicacions sobre el funcionament d’aquest tipus de cirurgia (98,7%); per la puntualitat a l’hora d’entrar a la sala d’operacions (96,3%); pel tracte personal de les infermeres (100%); per no sentir dolor durant la intervenció (98,8%); pel temps en observació abans d’anar a casa (97,4%); per la informació de com havia anat la intervenció (96,2%); per l’atenció rebuda quan va trucar (100%) i pel grau de millora que li ha suposat la intervenció (89,6%), entre d’altres. A més, el 97,5% dels enquestats responen que tornarien a anar a la Clínica Girona per a aquestes intervencions. L’any passat, la Clínica Girona va dur a terme 1.762 operacions de CMA d’un total de 14.783 intervencions.

El grau de satisfacció dels pacients que han passat pels serveis de cirurgia major ambulatòria dels hospitals que formen part de la xarxa pública catalana és de 8,56. Un 92% repetiria centre hospitalari. En general, l’aspecte més ben valorat és l’atenció rebuda per part del personal d’infermeria i el que pitjor es valora és el temps d’espera fins a la intervenció. Sobre aquest darrer ítem, i a diferència de la resta de preguntes, el nombre d’enquestats satisfets se situa en un 64,3% a l’àmbit de tot Catalunya. I curiosament en aquest aspecte Clínica Girona se situa per sota de la mitjana de Catalunya (60,3%). Als hospitals de Campdevànol, Palamós i Sant Jaume d’Olot és on hi ha menys esperes.

LES XIFRES

8,56nota que ha obtingut de mitjana a Catalunya la cirurgia major ambulatòria als diferents hospitals.
1.762 intervencions de les 14.783 que va fer l’any passat Clínica Girona van ser de CMA, sense ingrés hospitalari.
9,15 nota que ha aconseguit l’ICO Girona en els serveis especialitzats ambulatoris. Supera la mitjana de Catalunya
.
http://www.elpuntavui.cat/societat/article/14-salut/1408533-excel-lent-en-cirurgia-sense-ingres-de-la-clinica-girona.html
.
.