EL PUNT AVUI: Llum verd a la urbanització de la zona de la nova Clínica Girona

URBANISME