El radiòleg Joan Carles Vilanova reivindica al Congrés Europeu de Radiologia el paper precís de la Ressonància Magnètica en el diagnòstic del càncer de pròstata

Celebrat a Viena, del 2 al 6 de març de 2016,

El Dr. Joan Carles Vilanova va participar del debat sobre paper precís multi paramètric de la ressonància magnètica en el càncer de pròstata al Congrés Europeu de Radiologia, celebrat a Viena la primera setmana del mes de març. Per Vilanova: “Malgrat el creixent interès en la RM multi paramètrica, els radiòlegs encara hem de superar l’escepticisme sobre el seu potencial i la seva capacitat per reduir el nombre de biòpsies transrectals d’alt risc pels pacients”. En aquesta tesi també va comptar amb el suport del Prof. Bernd Hamm, president de la ECR 2015 i director mèdic del departament de radiologia de la Charité a la Berlín Universitäts Medizin.

El Dr. Joan C. Vilanova, director de ressonància magnètica a la Clínica Girona, reconeix que continua trobant dificultats per convèncer col·legues, altres metges i cirurgians, que una biòpsia pot ser innecessària. El radiòleg va defensar en la seva exposició al congrés de Viena  que cal “una estreta comunicació entre radiòlegs i professionals clínics per identificar els candidats que podrien ser exclosos de la biòpsia i fer servir la RM com una eina cada vegada més precisa per ajudar detectar els càncers de pròstata”.

“Les tècniques de la RM han evolucionat molt en els darrers 20 anys – afirma el Dr. Vilanova- i, segons la meva experiència, l’aplicació de la RM pot representar un canvi de paradigma en la gestió actual de la biòpsia de pròstata, si tenim en compte que ara ja es treballa amb una exactitud de més del 95%”.

Durant el congrés celebrat a Viena, en el 25è aniversari de la Societat Europea de Radiologia, la marca Philips va presentar un sistema intel·ligent de diagnòstic remot d’equips basat en l’analítica de dades, dissenyada per analitzar i avaluar el rendiment d’aquests equips per tal de preveure amb antelació les necessitats de servei.

El Dr. Joan Carles Vilanova, Director mèdic del Servei de Ressonància de Clínica Girona participa habitualment al Congrés Europeu de Radiologia que es celebra al març a Viena, en aquesta ocasió per 21è any consecutiu. El radiòleg gironí, considerat com un dels un dels majors experts en RM de pròstata a Europa, comitè organitzador del congrés l’any 2014, en el qual va prendre part com a ponent en un curs docent sobre la ressonància magnètica del genoll i va presentar un treball sobre “la espectroscòpia testicular per la detecció de la infertilitat”.

El Congrés Europeu de Radiologia presenta els últims resultats científics i tendències en radiologia al Austria Center Vienna. Aquesta reunió anual de la Societat Europea de Radiologia (ESR), que representa a més de 60.000 radiòlegs a tot el món, és un dels congressos mèdics mundials més importants i atreu a més de 20.000 assistents de més de 100 països.