La Clínica Girona incorpora la intel·ligència artificial en la ressonància magnètica per millorar el diagnòstic

Un any després de la inauguració del nou edifici de la Clínica Girona, el Servei de Ressonància Magnètica incorpora nova tecnologia en intel·ligència artificial en el seu equipament. Aquesta nova tecnologia, a més de millorar l’experiència assistencial del pacient per reduir a la meitat el temps de l’exploració de la ressonància magnètica, proporciona millores significatives en la qualitat de les imatges i disposa de tècniques i eines d’última generació per al post procés i anàlisi dels resultats.

El sistema de generació de la imatge està basat en un algoritme d’intel·ligència artificial. La millora de les imatges és en tots els estudis, des del cervell, les articulacions i abdomen-pelvis. Aquesta tecnologia permet obtenir les imatges en la meitat de temps, millorar la nitidesa de la imatge i oferir un augment de la qualitat especialment en poder veure de forma més precisa petites estructures especialment en el cervell.

La Clínica Girona és un centre pioner a incorporar aquesta tecnologia d’intel·ligència artificial en la ressonància magnètica en l’àmbit estatal, sent actualment un centre de referència per proporcionar la docència i experiència d’aquesta nova tecnologia en altres centres que la vulguin incorporar en el futur.