Més de 100.000 persones han vist l’exposició permanent del 75è aniversari de Clínica Girona

Més de 100.000 persones han vist l’exposició permanent del 75è aniversari de Clínica Girona, una mostra històrica commemorativa, presentada en plafons gràfics,  que és instal·lada a la planta principal de la Clínica des del 15 de març de 2009. 

A l’exposició s’explica com el 15 de març de 1934, el Dr. Francesc Coll i Turbau va constituir, amb altres set metges, la societat “Clínica Girona S.A.” i com al llarg de tots aquests anys Clínica Girona ha anat evolucionant i creixent a un ritme frenètic, igual com han evolucionat i crescut la medicina, la ciutat o la societat en general.

La mostra dedica un espai a exposar que Clínica Girona va ser la primera clínica que es va obrir a la ciutat de Girona, la que va posar en funcionament el primer centre de Diàlisi a les comarques gironines (1974), que va ser pionera en implantar noves tècniques de diagnòstic per la imatge (Ressonància Magnètica, el 1997) i que va introduir a Girona el primer servei de Medicina Nuclear (2001), entre d’altres fites.

Més informació a: http://ves.cat/er2d