Més de 100.000 persones han vist l’exposició permanent del 75è aniversari de Clínica Girona, una mostra històrica commemorativa, presentada en plafons gràfics,  que és instal·lada a la planta principal de la Clínica des del 15 de març de 2009.  https://youtu.be/OfuBONqhox8 A l’exposició s’explica com el 15 de març de 1934,...

Jornada
“Document de Voluntats Anticipades. El seu inici i la situació actual”

Dia 7 de maig de 2009

Moderadora: Dra. Eva Palau i Gil, Cap del Servei d'Urgències de Clínica Girona.

Va cloure la Jornada l'honorable Consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya, Marina Geli i Fàbrega.

La...