Més de mig centenar de persones van seguir la conferència de la Dra. Rosa Deulofeu sobre els trasplantaments a Catalunya

La gironina Rosa Deulofeu Vilarnau doctora en Medicina, pediatre i nefròleg, va analitzar la situació actual dels trasplantaments a Catalunya en el marc d’una conferència organitzada per Clínica Girona dins de la programació dels actes commemoratius del 75è aniversari de la fundació d’aquesta institució sanitària.

D’entrada es va projectar una película, per situar els assistents en el tema dels trasplantaments, a partir d’un cas fictici, i desprès la Dra. Deulofeu va presentar l’activitat de l’OCCAT, i va donar les xifres actualitzades dels trasplantaments a catalunya i a Girona.

Màster en Investigació de Trasplantament, i cap de l’Organització catalana de Trasplantaments (OCATT), la Dra. Deulofeu va iniciar el model català d’organització de trasplantament l’any 1984. Aquest model es va estendre a d’altres comunicats de l’estat i a partir del 1990 a tot l’estat i es va anomenar “modelo espanyol”. Segons els especialistes és considerat com un dels millors models del món encara avui dia. Actualment i des de 2004, la Dra. Deulofeu és la directora de l’Organització Catalana de Trasplantament (OCATT).

L’OCATT és l’organització responsable de planificar, ordenar i coordinar les activitats relacionades amb l’extracció, la conservació, la distribució, el trasplantament i l’intercanvi d’òrgans i teixits per utilitzar-los amb finalitats terapèutiques a Catalunya, així com d’avaluar els resultats dels trasplantaments per a la presa de decisions clíniques i administratives. Va néixer el maig del 1994 com un programa adscrit a l’Àrea Sanitària del Servei Català de la Salut (CatSalut) .

Trasplantaments d’òrgans i teixits

El trasplantament és avui dia una activitat plenament consolidada que, atesos els resultats clínics que presenta, es manifesta com una alternativa terapèutica per a nombrosos malalts i que en moltes ocasions és l’única possibilitat de tractament de determinades patologies.

Els resultats obtinguts fan que en els darrers anys hagin augmentat les indicacions dels diferents tipus de trasplantament. Malgrat tot, i encara que Catalunya manté una taxa de donació molt alta (33,1 donacions per milió de població l’any 2007), estem arribant a una situació de desproporció entre la demanda i l’oferta d’òrgans disponibles per a trasplantament.

Aquest fet, comú a tot el món, planteja la necessitat de buscar estratègies que permetin consolidar i millorar, en la mesura que sigui possible, el bon nivell assolit i incrementar el nombre de donacions per poder afrontar l’augment de la demanda.


Lloc: Sala d’Actes de Caixa de Girona (C/de la Creu, 31. Girona)
Més info: OCATT / Organització Catalana de Trasplantaments