TOT GIRONA: La nova Clínica Girona, el 2019

TOT GIRONA / Núm. 54. SETEMBRE-OCTUBRE 2016 / Francesc Solà

A finals d’aquest anys es començaran a moure les primeres terres d’un ambiciós projecte sanitari, que donarà una altra cara a l’accés a Girona per Fornells i farà que la Clínica deixi per sempre la zona centre

Després de més d’una dècada de projectes, un cop detectada la necessitat d’ampliar les instal·lacions per oferir un millor servei, Clínica Girona ha presentat com serà el nou edifici, que es preveu que entri en funcionament l’any 2019. Al llarg d’aquest 2016 ja es començaran els treballs en aquest solar de l’entrada sud de la ciutat de Girona, situat entre la carretera de Barcelona i la via del tren, per a construir un edifici amb 3 soterranis i 8 plantes sobre rasant, amb un volum compacte que respon als condicionants urbanístics i que inclourà patis per a il·luminar el màxim d’espais interiors.

La nova clínica tindrà 108 habitacions i 116 llits, ampliarà l’àrea quirúrgica i obstètrica, amb tres sales de parts més de les que compta actualment. Un dels objectius que s’assoliran amb el nou equipament serà la potenciació de l’hospital de dia per impulsar la cirurgia major ambulatòria i nous tractaments.

L’edifici canviarà la fesomia d’aquest accés a Girona, amb un centre sanitari innovador, eficient, saludable, accessible i sostenible. Innovador en disseny d’espais, que seran polivalents i en materials, que seran també asèptics i generadors de salut. Eficient en la mobilitat de pacients, personal i subministres. Saludable, amb llum natural a per tot i patis interiors per millorar la confortabilitat. Accessible universalment: qualsevol persona amb qualsevol minusvalidesa podrà accedir sense barreres a qualsevol lloc. I sostenible perquè s’ha dissenyat per garantir l’estalvi energètic i econòmic.

Sense ajudes de les administracions.– La inversió que es calcula per fer l’obra, de 52 milions d’euros, es durà a terme amb recursos propis i finançament bancari.

Clínica Girona va ser fundada el 1934 i amb el nou edifici es passarà dels actuals 12.000 metres quadrats que té l’actual centre, a 36.000. La seva presència al centre de la ciutat és un referent per a tots els gironins, que l’han visitat i passat per davant durant més de 70 anys. En aquest temps la clínica ha obert col·laboració i diferents convenis amb la sanitat pública, i amb el nou centre ara vol oferir la millor oferta sanitària al servei de Girona.

Va ser la primera clínica privada de la ciutat de Girona (1934), la primera en posar en funcionament un centre de Diàlisis a les comarques (1974), pionera en la implantar noves tècniques de Diagnòstic per la Imatge (TAC i Ressonància Magnètica) així com capdavanters en donar servei de Medicina Nuclear a Girona.

Tindrà 116 llits, més quiròfans que ara i es potenciarà l’hospital de dia per a fer-hi tractaments

L’article en pdf

Web de la revista