DIARI DE GIRONA – Joan Sarquella: «La crisi econòmica no ha trencat les ganes dels gironins de tenir fills»

Què es fa en un laboratori de fecundació in vitro?
Una de les claus de l’èxit d’un tractament de fecundació in vitro (FIV) és que l’embrió que posem dins de la matriu de la dona s’implanti, que arreli per aconseguir l’embaràs. Un bon diàleg entre embrió i matriu és primordial per aconseguir l’èxit de la FIV. Llavors, al laboratori hem de trobar un sistema que ens permeti seleccionar els embrions amb més qualitat i per tant amb més capacitat d’implantar. En un procés de FIV s’obtenen diversos embrions, però no tots tenen la mateixa capacitat. Ens plantegem: «Tenim cinc embrions i només en podem fer servir dos. Quins trio?» Necessitem eines que em diguin els embrions que van millor.

Amb quines eines treballen?
Fins ara a la Clínica Girona utilitzàvem criteris morfològics. Fèiem unes observacions durant els tres dies que els embrions estan dins de l’incubador, i n’extrèiem algunes fotografies. Des de l’agost passat utilitzem el sistema Embryoscope, que consisteix a fer una fotografia a cada embrió cada 20 minuts. Llavors, al cap del temps et dóna un vídeo, en el qual es veuen moltes més coses que en el sistema utilitzat fins ara.

Quines millores té l’EmbryoScope respecte al sistema convencional?
Cada cop hi ha més estudis que associen la velocitat de divisió embrionària (Cinètica del desenvolupament) amb la capacitat d’implantació. El que diferencia l’EmbryoScope d’un altre sistema és que a part de la morfologia, tu veus si divideix correctament o no i com ho fa, si va a la velocitat adequada, si les divisions són regulars, determinades característiques cel•lulars, etc… Per exemple: un embrió que divideixi per primera vegada entre les 25 i les 28 hores post-inseminació, té mes potencial d’implantació que un embrió que ho faci entre les 27 i les 29 hores. Tot això facilita que puguem triar l’embrió més adequat.

Han comprovat l’eficàcia d’aquest nou sistema?
No tardaran gaire a sortir els primers resultats amb un nombre considerable de pacients, però de moment les perspectives són bones. Les altres clíniques (set a Catalunya i 200 a tot el món) parlen que amb aquesta tècnica s’incrementa entre un 7 i un 10% les possibilitats d’embaràs.

I generalment, un embaràs per fecundació in vitro en quin percentatge es troba?
Segons les dades del registre de fecundació in vitro de la Generalitat, a Catalunya la mitjana d’embaràs per fecundació in vitro és del 40% de mitjana. Amb l’Embryoscope podríem arribar al 50%. Per exemple, en les pacients entre 30 i 32 anys, els resultats d’embaràs seran superiors. Però si considerem d’entre 39 i 41, serà inferior. La mitjana dóna aquest 40%.

És molt costós tenir l’Embryoscope?
Sí, força car. Estaríem parlant de més de 120.000 euros. Hem notat molt d’interès des que tenim l’Embryoscope. El tractament de reproducció assistida de mitjana costa uns 5.000 euros, més els medicaments, que solen costar entre 700 i 1.200 euros. Però vam decidir adquirir-lo per les evidències científiques que demostren la seva eficiència i també perquè vam veure que les principals clíniques de Barcelona i de l’Estat apostaven per aquesta tecnologia, que nosaltres també hi creiem. Ara el pacient gironí ja no s’ha de desplaçar fins a la capital per sotmetre’s a un tractament com aquest.

La crisi està afectant les parelles que volen fer-se un tractament de reproducció assistida?
No hem detectat un increment de pacients, però tampoc una baixada. Hi segueix havent el mateix interès a tenir fills. La crisi no ha trencat les ganes de tenir fills. La gent que vol ser pare o mare, ho vol ser tant sí com no. Estem al voltant de les 800 parelles tractades l’any, entre tots els tractaments de reproducció assistida (inseminació artificial, fecundació in vitro). L’edat mitjana de les nostres pacients és de 35 anys i mig, és a dir, força elevada.

· «Un tractament de reproducció assistida costa de mitjana 5.000 euros, més 1.200 euros de medicaments»

· «Un bon diàleg entre l’embrió i la matriu és primordial per aconseguir l’èxit de la fecundació “in vitro”»

· «Actualment la mitjana d’embaràs amb fecundació “in vitro” és del 40%. Amb el nou sistema es pot arribar al 50%»

Entrevista a l’embriòleg clínic, Cap del Laboratori FIV de la Unitat de Reproducció Assistida de Clínica Girona, publicada al Suplement Salut del Diari de Girona el dia 28 de març de 2013.

Nota informativa en PDF


Font: DIARI DE GIRONA