Grup Clínica Girona Clínica Girona és una clínica quirúrgica i mèdica fundada l’any 1934 i integrada a la XHUP des de la creació de la Xarxa d’Hospitals d’Utilitat Pública (1985), actualment SISCAT (Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya). Amb els anys ha esdevingut l’eix d’un grup...

Revista ACES/ Info.79 / Primavera 2022 El 12 d’abril va tenir lloc l’acte d’inauguració de la nova Clínica Girona, situada al carrer de Barcelona, 206, de la capital gironina. Va comptar amb la presència del President del Consell d’Administració de Clínica Girona, el doctor Pere Solà;...

La tecnologia mèdica més capdavantera, que incorpora algorismes de diagnòstic propis i intel·ligència artificial aplicada al diagnòstic  CONTINGUT PATROCINAT 21·04·22 | Actualitzat a les 06:30 A la imatge destacada: SPETC-TC, tecnologia que incorpora la unitat de Medicina Nuclear. CETIR Aquesta setmana Cetir Ascires inicia la seva activitat de Diagnòstic per Imatge a la nova Clínica...

OPINIÓ / 21 abril 2022  NARCÍS GENÍS REIXACH For­nells de la Selva havia estat una aposta ini­cial per tras­lla­dar-hi la nova Clínica Girona, fins que el 2015 la Comissió d’Urba­nisme va apro­var la modi­fi­cació urbanística pro­po­sada per l’Ajun­ta­ment de Girona a la car­re­tera de Bar­ce­lona que ha...

 La nova Clínica Girona funciona amb la majoria de serveis, la primera jornada laborable  Pacients i empleats del centre comparteixen la sensació d’amplitud JORDI FERRER  SOCIETAT - GIRONA - 20 abril 2022 Després de 88 anys al car­rer Joan Mara­gall, Clínica Girona va viure ahir el pri­mer dia labo­ra­ble en un altre espai....