Jornada
“Document de Voluntats Anticipades. El seu inici i la situació actual”

Dia 7 de maig de 2009

Moderadora: Dra. Eva Palau i Gil, Cap del Servei d'Urgències de Clínica Girona.

Va cloure la Jornada l'honorable Consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya, Marina Geli i Fàbrega.

La...