CARTES DELS LECTORS Berta Rimbau Girona 21·09·23 | 18:50 És així, cada dia neix un nen o una nena, fins i tot hi ha dies que en neixen 3 en un mateix hospital, simultanis, un rere l’altre. Nosaltres ingressàvem per urgències a la 1 del migdia per quedar-nos a la...

Aquesta tecnologia incorpora una qualitat de les imatges per tal de millorar el diagnòstic dels pacients DdG Girona | 09·09·23 | 06:30 Un any després de la inauguració del nou edifici de la Clínica Girona, el Servei de Ressonància Magnètica incorpora nova tecnologia en intel·ligència artificial en el seu equipament. Aquesta nova tecnologia, a més de millorar...

SALUT / GIRONA - 8 setembre 2023 11.26 h / MARC SUREDA - GIRONA El ser­vei de res­sonància magnètica de la Clínica Girona ha incor­po­rat nova tec­no­lo­gia en intel·ligència arti­fi­cial en el seu equi­pa­ment. Aquesta nova tec­no­lo­gia, a més de millo­rar l’experiència assis­ten­cial del paci­ent per reduir a la mei­tat...

La majoria de cardiopaties congènites apareixen en gestacions sense factors de risc o antecedents coneguts DdG Girona | 31·08·23 | 06:30 La Clínica Girona ha posat en funcionament un nou procediment d’ecocardiografia fetal, un mètode precís i segur per a la detecció de cardiopaties congènites. Les doctores Rosa Vila i Susana Uriel són les encarregades de fer aquestes...

Vint-i-tres obres aspiren als guardons del COAC a Girona, entre elles la reforma del Museu de l'Empordà o el mirador del parc de la Torre Desvern a Celrà Alba Carmona Girona | 27·04·23 | 11:29 | Actualitzat a les 11:44 La nova Clínica Girona, la transformació d'un galliner en un estudi d'arquitectura a Olot, la...